Verejná vyhláška - Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Galanta