Súčasnosť

Obec sa nachádza juhovýchodne 41 kilometrov od Bratislavy, a 7 kilometrov západne od Dunajskej Stredy v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda. Z východu susedí s Velkým Blahovom, z juhu s Vieskou a zo západu a Michalom na Ostrove. Severnú hranicu katastra Orechová Potôň a Dolná Potôň tvorí rieka Malý Dunaj.
Počet obyvateľov: 1735,
Rozloha: 2200 ha.

Erb obce Orechová Potôň bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej Republiky 9.júla 2008 pod značkou O-84/2008 v tejto podobe: v červenom štíte zo strieborným zvlneným pruhom preloženého zeleného trojvršia vyrastajúci strieborný orechový strom s troma päťlistými vetvami a zlatými orechmi.

logozastava