ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY a telefónneho čísla NA DORUČENIE DELEGÁCIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Dátum

Zverejnenie E-MAILOVEJ adresy a telefónneho čísla na doručenie delegácie členov a náhradníkov do OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre volby do NR SR dňa 30. septembra 2023

email: obec@orechovapoton.sk

tel.: 0911/543332