Kontaktný formulár

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov. Porozumel som jeho obsahu a v celom rozsahu s nim súhlasím.

Kontaktné informácie

Obecný úrad

Adresa
Kostolná 281/11, Orechová Potôň, 930 02
Telefón
+421 31 554 33 32
Fax
+421 31 551 16 08
E-mail
obec@orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 17:30
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00